In 2019 hebben wij weer contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeringen. Dit betekent dat de kosten voor uw afspraken rechtstreeks bij uw zorgverzekering kunnen worden ingediend.

De basisverzekering vergoedt drie uur dieetadvies per kalenderjaar.