Contact

Vergoeding & tarief

3 uur vergoed vanuit de basisverzekering

Een 1e gesprek duurt 1- 1 ½ uur. Hierbij wordt 30 minuten extra tijd berekend voor uitwerking, administratie en verslag legging.

Vervolgconsulten, dieetbevestigingen, supplementen adviezen, adviezen en/of beoordelingen van bloeduitslagen, overige uitwerkingen van adviezen, microbioom analyses, ook telefonische consulten of vragen via de mail, worden gedeclareerd in eenheden van 15 minuten.

Per kalenderjaar is 3 uur dieetadvisering opgenomen in de basisverzekering (hou hierbij rekening met verrekening met uw eigen risico). Extra uren kunnen worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Ik heb contracten met alle (Nederlandse) Zorgverzekeraars, hierbij gaat de  nota rechtstreeks  naar uw zorgverzekeraar.

Wilt u weten of uw aanvullende verzekering extra uren vergoed naast de 3 uur die u heeft vanuit de basisverzekering, een overzicht vindt u hier.

Tarieven niet vergoede zorg

Indien u geen recht meer heeft op vergoeding vanuit uw verzekering gelden onderstaande tarieven:

Consult 90 minuten € 120,-
Consult 60 minuten € 80,-
Extra tijd 1e consult € 40,-
Vervolgconsult 30 minuten € 40,-
Vervolgconsult 15 minuten € 20,-
Supplementenadvies 30 minuten € 40,-
Dieetbevestiging voor belasting € 20,-
Toeslag voor huisbezoek € 40,-

Niet nagekomen afspraak:

U krijgt een rekening voor een consult als u gemaakte afspraken niet nakomt of tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) wijzigt.